Správa webstránok

Predplaťte si správu vašej webstránky. Venujte sa, namiesto webu, naplno svojej práci!
Ak nemáte čas venovať sa napĺňaniu, obnovovaniu a zmenám na svojej webstránke, prenechajte správu webstránok Lemon Lion. Nemusíte sledovať množstvo obsahu, ktorý chcete meniť. Môžete pridať viac fotiek, nové podstránky, texty, tabuľky, referencie či obrázky do striedača obrázkov a noviniek. Predplatíte si počet zásahov, ktoré môžete využiť počas jedného roka na webstránke.

V cene je

Profesionálne fotky z fotobanky Shutterstock (v rozmere pre web).
Výmeny dodaných obrázkov v striedači (slider).
Zmeny textov v pätičke.
Výmeny súborov na stiahnutie.
Výmeny obrázkov a fotografií.
Napĺňanie podstránok dodanými textami, fotkami a súbormi.
Vytváranie a mazanie podstránok, produktov.

V cene nie je*

Programátorské práce ako napr. vytvorenie nových formulárov a pod.
Tvorba grafiky (banerov, akciovej grafiky do striedača obrázkov a pod.)
Tvorba textov (copywriting).
Úprava farieb webu.
Zmena loga.

 

*Všetky tieto činnosti, samozrejme, ponúkame. Vyžadujú si však kalkuláciu.

V akej forme dodať obsah?

V prípade, že budete chcieť web naplniť novým obsahom musíte nám obsah dodať v elektronickej forme (text, obrázky, iné súbory). Správa webstránok sa týka iba úprav na základe obsahu, ktorý ste dodali. V cene nie je tvorba nového obsahu. Každá podstránka by mala byť v samostatnom priečinku pomenovanom tak ako chcete, aby sa webstránka nazývala v menu. Priečinky by mali byť hierarchicky usporiadané. Priečinok pre každú podstránku by mal obsahovať textový súbor s obsahom, priložené obrázky vo vysokom (v originálnom) rozlíšení a prípadné iné súbory na stiahnutie. Všetky prílohy, včetne obrázkov by mali byť jasne pomenované. Texty podstránok doporučujeme dodať v oddelených textových súboroch. Ideálne jeden textový súbor pre každú podstránku.

Čo je to jeden zásah do obsahu webu?

Jeden zásah predstavuje zoznam požiadaviek na zmenu obsahu webovej stránky doručený Lemon Lion v rámci jedného dňa. Požiadavky nemusia prísť v jednej emailovej správe, ale mali by prísť v rámci jedného dňa (od 07:00 do 16:00 hod ). Požiadavky na úpravy obsahu nám, pochopiteľne, môžete aj zatelefonovať. Za jeden zásah sa zároveň požaduje rozsah prác predstavujúci maximálne 1 hodinu práce. O odhadovanom počte využitých zásahov vás pred začiatkom práce upozorníme, ale výsledný počet zásahov je počet reálne začatých hodín práce.

Koľko stojí správa webstránok v Lemon Lion?

SPRÁVA 6

6 zásahov do vášho webu

39€

cena bez DPH (46,80€ s DPH)
/ platí 1 rok

SPRÁVA 12

12 zásahov do vášho webu

69€

cena bez DPH (82,80 € s DPH)
/ platí 1 rok

SPRÁVA 24

24 zásahov do vášho webu

119€

cena bez DPH (142,80 € s DPH)
/ platí 1 rok

Cena za službu Správa webstránok sa platí jednorázovo. Objednaný počet zásahov sa dá využiť v priebehu jedného roka od zaplatenia. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti zmeniť cenu za správu webstránok. Na zmenu cien vás v predstihu upozorníme.

 

Mám záujem o správu mojej webstránky