Referencie v tvorbe katalógov, brožúr a letákov

Pozrite si vybrané projekty firemných brožúr z ateliéru Lemon Lion. Každý z týchto grafických návrhov vznikol vďaka odbornosti a skúsenostiam, ktoré Lemon Lion ponúka, ako váš potenciálny grafický dizajnér firemnej brožúry. Pri všetkých projektoch kladieme veľký dôraz na detailné pochopenie potrieb vašej firmy. Umožňuje nám to ponúknuť profesionálnu grafiku firemnej brožúry, správne ukázať hodnoty a komunikovať posolstvo vašej značky. Nezameriavame sa však iba na tvorbu grafiky. Náš tím je pripravený poskytnúť kompletné riešenie – napíšeme kompletné texty, vytvoríme profesionálne fotografie pre firmenú brožúru, navrhneme jej grafiku a zabezpečíme tlač s distribúciou. Pozrite si, čo všetko môže Lemon Lion, ako grafické štúdio špecializujúce sa na brožúry, priniesť vášmu podniku.

Spoločnosť ENERGIA REAL priniesla inovatívny systém šetrenia nákladov na teplú vodu a vykurovanie, za čo získala ocenenie Inovatívny čin roka 2019. V grafickom štúdiu Lemon Lion sme mali tú česť zabezpečiť grafický dizajn a vytvorenie brožúry pre predaj ich systémov. Výsledkom je 20-stranová brožúra, kde sme predstavili systém Rekup-ER, a dva letáky s dizajnom prispôsobeným konkrétnym cieľovým skupinám: predsedovia a dozorné rady spoločenstiev bytových domov a majitelia bytov v týchto domoch. Tieto grafické riešenia sú ukážkou toho, ako v Lemon Lion komplexne a cielene poskytujeme grafické služby a grafiku na mieru. Pozrite si tieto tlačové materiály a prečítajte si, ako sme oslovovali rozdielne segmenty zákazníkov.

Obojstranné informačné letáky, ktoré sme pripravili pre rakúsku biotechnologickú spoločnosť VELA LABORATORIES, jasne ukazujú našu schopnosť spracovať vysoko technické a odborné informácie do vizuálne pútavej formy. Táto firma, zaoberajúca sa vývojom liekov na liečbu rakoviny, nás oslovila s potrebou grafického dizajnu a vizualizácie pre tlač. V našom grafickom štúdiu sme sa zamerali na dizajn letákov, pričom sme zástupcovi spoločnosti, vedcovi Tomášovi Eichlerovi pomohli vytvoriť systém štruktúry informácií, ktorý následne zjednodušil výrobu ďalších letákov, všetkých v anglickom jazyku. K tomuto projektu sme pridali jedinečný dotyk v podobe ručne kreslenej grafiky od profesionálnej ilustrátorky Kataríny Jahnovej, čo opäť zdôrazňuje našu schopnosť poskytovať grafické riešenia pre firmy a grafiku na mieru.

Pre strojársku spoločnosť IMC Slovakia sme ako grafické štúdio vytvorili katalóg služieb, ktorý vychádzal z obsahu ich webu. S našim odborným prístupom ku grafickému dizajnu sme služby tejto firmy predstavili v katalógu s nevídaným a inovatívnym dizajnom, ktorý v odvetví nemá konkurenciu. Paralelne sme navrhli aj katalóg výrobkov z hliníka. Výzvou bol návrh katalógu na mieru, kde sme museli čo najatraktívnejšie vizualizovať obsiahle tabuľky dodané spoločnosťou. Naše grafické riešenia pre firmy a profesionálny prístup k tlačovému dizajnu zabezpečili, že oba materiály sú nielen informačne bohaté, ale aj vizuálne pútavé.

Farmaceutickej spoločnosti EUCODIS sme, ako grafické štúdio, vytvorili katalóg ich šikovných enzýmov v anglickom jazyku. Tento materiál dokonale rešpektuje vizuálnu identitu ich značky rovnako ako precízny prístup k informáciam, na ktorom si rakúska spoločnosť zakladá.

 

Pre trenčiansku spoločnosť Perlička sme zrealizovali dizajn katalógu zdravotníckeho oblečenia z ich vlastnej produkcie. Naša silná stránka v grafických riešeniach pre firmy nám umožnila stvárniť veľké množstvo informácií v pútavej forme. V procese sme využili aj služby ateliérového fotografa a kombinovali ich s profesionálnymi modelmi, aby vizualizácia pre tlač bola čo najpríťažlivejšia.