Tvorba responzívnych e-mailových podpisov

E-mailová komunikácia je jedným z najpoužívanejších komunikačných kanálov. Zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe dojmu na vášho klienta. Podobne ako vizitka, pokiaľ ju používate správne.

— Martin Faktor, Art Director @ Lemon Lion

E-mail, smerom ku obchodným partnerom (B2B) a tiež ku konečným zákazníkom (B2C) je najviac viditeľným komunikačným kanálom vo firme. Firma by preto mala venovať primeranú pozornosť jeho príprave. Podpis by mal predovšetkým súvisieť s firemnou identitou tak, ako ju máte zadefinovanú v pravidlách používania vašej značky. Keď hovoríme o e-mailovom podpise, máme na mysli kus počítačového kódu, ktorý sa pripája do tela e-mailovej správy, ktorú odošlete, alebo prepošlete. Profesionálny e-mailový podpis je možné používať z väčšiny desktopových poštových klientov (Apple Mail, MS Outlook, Thunderbird) a tiež na väčšine mobilných telefónov a tabletoch. Dodaný kód nie je možné plnohodnotne použiť vo webmailových aplikáciách ako RoundCube alebo Google Mail, no pre túto situáciu máme vymyslený workaround/hack.

Navrhujú ho najlepší grafici

Vzhľad e-mailových podpisov u nás vždy navrhujú grafici s rokmi skúseností a so solídnym portfóliom. Ak je to možné, grafiku vytvoria na základe dodaného manuálu používania značky alebo dizajnmanuálu. Ak v nich nemáte zadefinovaný vzhľad e-mailového podpisu, vypracujú ho v súlade so vzhľadom značky a navrhnú vám začleniť ho ako ďalšiu stranu dizajnmanuálu.

Čerpajú z bohatých skúseností

S tvorbou pekných e-mailových podpisov sa zaoberáme už roky. Za toto obdobie sme zistili čo funguje dobre a ktorým informáciám sa oplatí nastaviť prioritu. Sme naučení hľadať ideálny pomer medzi veľkosťami a množstvom informácií. Do grafiky e-mailu sa snažíme aplikovať všetko, čo vaša značka potrebuje s klientom odkomunikovať.

Bezchybné zobrazenie na všetkých obrazovkách

E-mailový podpis bude naprogramovaný tak, aby prispôsobil rozloženie informácií obrazovke, na ktorej sa zobrazuje. V okne desktopového poštového klienta je podpis zvyčajne organizovaný do niekoľkých stĺpcov, na mobilnom telefóne sa zobrazí ako jeden stĺpec. Vieme o obmedzeniach starších poštových klientov a kód našich e-mailových podpisov je na ne pripravený.

Dávame si záležať aj na dobrej typografii

Práca grafického dizajnéra pri tvorbe podpisu spočíva najmä v hľadaní prehľadnej formy pre všetky dôležité informácie. Pracuje s písmom, pričom pri tejto práci čerpá najmä z citu k typografii. Sme naučení hľadať ideálny pomer medzi vašou predstavou a tým čo technológie poštových klientov umožnia.

Podpis aj s profesionálnym portrétom

E-mailový podpis, ktorého súčasťou je fotografia, budí lepší prvý dojem a tiež väčšiu dôveryhodnosť. Máme vlastný fotografický ateliér, v ktorom vám vytvoríme profesionálnu business fotografiu. Zakomponujeme ju do e-mailového podpisu. Vždy spravíme viacero záberov, aby sa vám výsledok páčil.

Riešenie aj pre Roundcube alebo Gmail

Plnohodnotné využitie e-mailového podpisu predpokladá, že pre správu pošty používate desktopový klient (Apple Mail, Thunderbird, Microsoft Outlook) alebo natívnu aplikáciu v telefóne (Android Email alebo Apple iOS Mail). Riešime však vloženie podpisu aj do webmailov ako napríklad Roundcube a Google Mail. Tieto neumožňujú vkladanie HTML podpisov v ich plnej funkcionalite, no my máme riešenie na to, aby bol výsledný podpis aj v tejto e-mailovej službe funkčný a estetický.

Poradíme vám s nastavením podpisu

Pre plnohodnotné zavedenie e-mailového podpisu vám poradíme ako si ho správne nastaviť v mobilnom telefóne a tiež v desktopovej aplikácii poštového klienta. Dôležité je napríklad nastavenie prikladania nad alebo pod citovanú správu – pre čo najprehľadnejšie sledovanie odpovedí. Na našom blogu nájdete veľa návodov a rád, ktoré sa týkajú e-mailových podpisov.

 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
  Phone

  Radi vám vytvoríme responzívny e-mailový podpis

  Kontakt