Tvorba responzívnych emailových podpisov

Emailová komunikácia je dnes často najdôležitejší komunikačný kanál. Zohráva dôležitú úlohu pri prvom dojme vášho klienta. Podobne ako vizitka, pokiaľ ju používate správne.

— Martin Faktor, Art Director @ Lemon Lion

Chcem emailový podpis

E-mail je podľa nás najpoužívanejší komunikačný kanál firmy smerom ku obchodným partnerom (B2B) aj konečným zákazníkom (B2C). Je ho najviac vidno. Firma by preto mala vyčleniť primeranú pozornosť jeho príprave. Mal by predovšetkým jasne súvisieť s firemnou identitou, tak ako ju máte zadefinovanú v pravidlách používania vašej značky. Klienti si emailový podpis niekedy mýlia s tým, keď logo a približne dvadsať riadkov telefónov, adries a fakturačných údajov, skopírujú na koniec každej emailovej správy. Profesionálny emailový podpis, ktorý vytvoríme, je však omnoho viac premyslený a efektívnejší. 

Keď hovoríme o emailovom podpise, máme na mysli kus počítačového kódu, ktorý sa pripája do tela emailovej správy, ktorú odošlete alebo prepošlete. Profesionálny emailový podpis je možné používať z väčšiny desktopových poštových klientov (Apple Mail, MS Outlook, Thunderbird) a tiež na väčšine mobilných telefónov a tabletoch. Dodaný kód nie je možné plnohodnotne použiť vo webmailových aplikáciach ako RoundCube alebo Google Mail, no pre túto situáciu máme vymyslený workaround / hack.

Navrhujú najlepší grafici

Vzhľad emailových podpisov u nás vždy navrhujú grafici s rokmi skúseností a solídnym portfóliom. Ak je to možné, grafiku vytvoria na základe dodaného manuálu používania značky alebo dizajnmanuálu. Ak v nich nemáte zadefinovaný vzhľad emailového podpisu, vypracujeme ho v súlade so vzhľadom značky a pomôžeme zadefinovať ako ďalšiu stranu.

Roky skúseností

Tvorbu dokonalých emailových podpisov sa učíme už roky. Za toto obdobie sme zistili, čo funguje a ktorým informáciám sa oplatí nastaviť prioritu. Sme naučení hľadať ideálny pomer medzi veľkosťami a množstvom informácií. Aj bez dizajnmanuálu vieme vyabstrahovať esenciu vašej značky a aplikovať ju do grafiky emailového podpisu.

Bezchybné zobrazenie na všetkých obrazovkách

Emailový podpis bude naprogramovaný tak, aby na obrazovke prispôsobil rozloženie informácií podľa toho, kde sa zobrazil. V okne desktopového poštového klienta je podpis zvyčajne organizovaný do niekoľkých stĺpcov, na mobilnom telefóne sa zobrazí ako jeden stĺpec. Vieme o obmedzeniach starších poštových klientov a kód našich emailových podpisov s nimi počíta.

Precízna typografická práca

Emailový podpis, ktorý dodáme navrhuje vždy skúsený grafický dizajnér. Jadro práce spočíva najmä v tom ako komunikovať zložité informácie v čo najprehľadnejšej forme – je to teda najmä práca s písmom. Naša láska k precíznej typografií tu teda príde veľmi vhod. Sme naučení hľadať ideálny pomer medzi predstavou vo vašom dizajnmanuále a tým, čo technológie poštových klientov umožnia.

Profesionálny portrét

Roky skúseností s firemnými klientmi nás naučili, aké sú ich ďalšie potreby. Dôveryhodnosť je jednou z tých najčastejšie požadovaných. Emailové podpisy s fotografiami členov komunikačného tímu sú pre to ideálne. Máme vlastný fotografický ateliér a ponúkame business portrétne fotografovanie, ktoré zakomponujeme do emailového podpisu.

Riešenie aj pre Roundcube a Gmail

Plnohodnotné využitie e-mailového podpisu predpokladá, že pre správu pošty používate desktopový klient (Apple Mail, Thunderbird, Microsoft Outlook) alebo  natívnu aplikáciu v telefóne (Android Email alebo Apple iOS Mail). Riešime všek aj nemožnosť prikladania do webmailov ako napríklad Roundcube a Google Mail. Tieto neumožňujú vkladanie HTML podpisov v ich plnej funkcionalite a teda popri ich iných výhodách a nevýhodách týchto prehliadačov emailov ich musíme riešiť fall-backom na jednoduchšie technológie. Aj toto máte u nás pokryté.

Poradenstvo so zavedením do praxe a nastaveniami klienta

Pre plnohodnotné zavedenie emailového podpisu vám poradíme ako si ho správne nastaviť v mobilnom telefóne a tiež v desktopovej aplikácií poštového klienta. Dôležité je napríklad nastavenie prikladania nad alebo pod citovanú správu – pre čo najprehľadnejšie sledovanie odpovedí. Na našom blogu nájdete veľa návodov a rád, ktoré sa týkajú emailových podpisov.

Vyskúšajte si responzivitu na mobile

S pozdravom,

Martin Faktor

Mgr. Martin Faktor

majiteľ, art director

+421 918 654 614
www.LemonLion.sk | +421 948 465 007

Radi vytvoríme váš responzívny emailový podpis