Šablóna pre Word, Excel a PowerPoint vo vzhľade značky

Navrhujeme a programujeme šablóny, ktoré fungujú v aplikáciách balíčka MS Office. Tvoríme prehľadne vyzerajúce cenové ponuky v Exceli, elegantné hlavičkové papiere vo Worde alebo úderné firemné prezentácie v PowerPointe. Všetky vo vzhľade vašej firemnej značky.

Výhoda pre komunikáciu firmu navonok i dovnútra, lepšie predajné výsledky

01

Vyššia dôveryhodnosť

Cenové ponuky, ktoré obsahujú správne firemné farby, profesionálne logo a majú esteticky a logicky usporiadané texty dosahujú lepšie výsledky pri predaji. Ukážte, že to s vašimi cenovými ponukami myslíte vážne a zverte ich vzhľad do rúk skúseným dizajnérom.

02

Záruka rovnakých výstupov

S vlastnou šablónou pre hlavičkový papier alebo cenovú ponuku sa vyhnete tomu, že vaša firma bude posielať nejednotné materiály. Používanie rozdielnych písiem, farieb a niekedy aj nesprávne logo vysiela o vašej firme nelichotivý signál.

03

Zrýchlenie odpovede zákazníkom

Vytvorenie jednotných šablón pre firemné dokumenty značne skracuje čas potrebný na prípravu materiálov. Odpovedanie zákazníkom je potom rýchlejšie, informácie sú v materiáloch prehľadne komunikované.

04

Minimalizácia chýb pri vypĺňaní

Keď svojim zamestnancom ponúknete predpripravené šablóny minimalizujete ďalší častý problém, a to sú omyly, ktoré vznikajú kopírovaním a nesúladom medzi dokumentami. Šablóny sa dajú chrániť proti zmenám uzamknutím, šablóna môže vyžadovať vyplniť konkrétne polia a žiadne iné.

Postup tvorby cenovej ponuky pre MS Office Excel pre klienta Alumontgarden.
Ukážka z tvorby šablóny cenovej ponuky v Exceli pre klienta AlumontGarden. Pracovný postup pbsahoval skicovanie, vizualizáciu v grafickom programe a po odsúhlasení s klientom sme prešli ku finalizácií a testovaniu v aplikácii Microsoft Excel.

Spoľahlivá funkčnosť, konzistencia, predchádzanie chybám, rýchle výstupy

05

Office Word, Excel aj PowerPoint

Najčastejšie tvoríme šablóny pre tri situácie: cenová ponuka v Exceli, hlavičkový papier vo Worde a firemná prezentácia v PowerPointe. Všetky tieto aplikácie ovládame na vysokej úrovni, šablóny vytvárame podľa odporúčaných zásad tvorcov týchto aplikácií.

06

Pre najnovší Office 360 aj Word 2007

Jednotlivé verzie balíka Office sa od seba líšia a staršie neumožňujú to, čo najnovšie verzie. Toto veľmi dobre vieme, preto sú materiály od nás navrhované a testované tak, aby fungovali aj v starších verziách balíka Office.

07

Kompatibilné medzi Mac/PC

Medzi verziami balíka Office pre Mac a PC sú určité rozdiely. Vieme o nich a pri návrhu tieto rozdiely zohľadňujeme. Ak vo firme používame Mac aj PC, šablóny zvyčajne pripravujeme v dvoch verziách—pre každý operačný systém zvlášť.

08

Vysoká znalosť možností aplikácií balíka Office

Programovanie šablón pre balík Office sa dá prirovnať pádu do králičej nory. Jedná sa o mocné nástroje, ktoré poskytujú mnoho možností automatizácie. Naši zamestnanci ovládajú tieto programy na veľmi vysokej úrovni a ponúkame aj programovanie makier v jazyku VBA (Visual Basic For Applications).

Radi Vám vytvoríme originálnu šablónu pre balík Office.

Objednať šablónu

Aký je náš postup?

  1. Zber materiálov
  2. Prejdenie vašich potrieb
  3. Vytvorenie grafických návrhov
  4. Pripomienkovanie z klientovej strany
  5. Vytvorenie šablóny
  6. Otestovanie u klienta
  7. Prípadné zapracovanie starších materiálov do novej šablóny
  8. Pomoc pri nasadzovaní do praxe
  9. Organizovanie školení/seminárov

Potrebujete sa iba poradiť?
Neviete, ako niečo spraviť vo Worde alebo Exceli?

Kontakt