.

.

Píšeme texty pre webové stránky

Odlišujeme sa tým, že popri bežnej spolupráci, kedy nám dodáte podklady a copywriteri vypracujú nové texty, ponúkame poradenstvo pri príprave samotných podkladov. Desaťročie stretávania s podnikateľmi a manažérmi nám umožňuje nazerať na podnikanie z vtáčej perspektívy a vieme sa preto pýtať na veci, ktoré bývajú v reklamných textoch zvyčajne opomenuté.

— Martin Faktor, Art Director @ Lemon Lion

Informovať sa

Akým spôsobom v Lemon Lion tvoríme nové texty pre webové stránky 

Práca na textoch pre vašu novú webovú stránku sa začína rozhovorom. Porozprávame sa spolu kto ste, aké služby alebo tovar predávate. Tento rozhovor môže trvať krátko a niekedy sa naň ani nemusíte pripravovať. Inokedy, ak pripravujeme texty väčšieho rozsahu, sa musíme rozprávať dlhšie a ideme do hĺbky. V tomto druhom prípade je dobré, keď sa na stretnutie s našimi tvorcami reklamných textov pripravíte.

Rozhovor môže byt jeden alebo ich môže byt viac. Niekedy vás navštívime na prevádzke alebo vo výrobe. Ľahšie si tam spomeniete na veci, ktoré by vás v našej kancelárii nenapadli. Rozprávame sa potom ako reportéri o veciach, ktoré vidíme, o ktorých máme písať.

     Pred tým ako sa pustíme do samotného písania, pýtame sa aj na ľudí, pre ktorých budú texty určené. Kto sú vaši zákazníci? Aké témy ich zaujímajú? Ako sa na internete správajú? Pod akými slovnými spojeniami vaše produkty alebo služby budú hľadať? V neposlednom rade sa poradíme akým tónom sa im budeme prihovárať. 

Ak má vaša firma vytvorené Zásady používania značky (brand guidelines, corporate identity, design manual, brand DNA), pri písaní textov pre webovú stránku budeme vychádzať z tohto dokumentu.  

Po príprave sa pustíme do samotného písania obsahu. Naši copywriteri sú s vami v tomto štádiu neustále v kontakte. Neposielame nedokončené texty ale častokrát máme ešte doplňujúce otázky. 

     Pozrieme sa aj o čom píše vaša konkurencia aby sme náhodou na niečo nezabudli. Aj keď robíte tu istú vec ako desiatky konkurenčných firiem, nie je to pre nás problém. Každá vec sa dá povedať znova a znova, nekonečným množstvom vždy originálnych viet, ktoré Google nevyhodnocuje ako plagiátorstvo. 

     Pripravené texty môžete pred dokončením pripomienkovať. Texty sú nakoniec skontrolované gramaticky a odborník na SEO skontroluje správne používanie kľúčových slov. 

Ako poznám dobré texty od copywritera od povrchných?

Dobré texty pre webovú stránku a dobré reklamné texty celkovo musia spĺňať rovnaké kvality ako dobrý sloh. Text musí byt určený pre ľudí, ktorí ho budú čítať. To znamená, že musí byť napísaný ich jazykom. Autor textov musí veci nazývať rovnakým spôsobom ako zamýšľaní čitatelia. V niektorých profesiách je preto dokonca ťažké nájsť dobrého copywritera, pretože sa jedná o zložitú problematiku.

     Dobrý text pre webovú stránku musí tiež pojednávať o tom, prečo sa ku nemu návštevníci webovej stránky dostali. Musí sa týkať témy a od tejto témy by nemal odbočovať. 

Dobrý text pre webovú stránku sa neopakuje, je originálny. Rozsah by tiež mal byt primeraný. Keď je ho málo riskujeme, že sme myšlienku nedopovedali, keď napíšeme veľa, môžeme rýchlo stratiť pozornosť čitateľov. Obsah by nemal byt povrchný ale mal by byt dobre pripravený a ísť do hĺbky v miere primeranej cieľovému publiku—čitateľom. Copywriter musí tému pochopiť a vedieť ju komunikovať. 

     Texty, ktoré sú dobré pre ľudí sú tie isté texty, ktoré prinášajú dobré pozície v v Google a zvyčajne aj úspech pri predaji. 

Vybrané referencie

Ďalšie ukážky našej práce nájdete v referenciách, v sekcií Písanie reklamných textov.

Koľko textu zvyčajne potrebujete pre váš projekt?

1,8NS

Článok pre blog

2-4NS.

Webicek.sk

8-10NS.

Webová stránka

Zadajte písanie textov nám