Spracovanie osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Názov firmy
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť Lemon Lion, s.r.o., 1. mája 1264/9, 020 01 Púchov, 020 01 Púchov, IČO: 440 183 12. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou Lemon Lion, s.r.o.. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: lemonlion@lemonlion.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.