Kristína Štrbáňová

Office manažérka
Kristina Štrbáňová

Keď nám píšete e-mail, nezabudnite prosím uviesť vaše telefónne číslo.

Navigácia

Fakturačné údaje:
Lemon Lion, s.r.o.,
Ul. 1. mája 1264/9,
020 01 Púchov

IČO: 44018312
IČ DPH: SK2022542929
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2783 7163

Spoločnosť Lemon Lion s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 22962/R.

Do akého projektu sa spolu pustíme?

Kontaktný formulár