Plasticita a autentickosť. Ako sa nám podarilo vdýchnuť galérii NUBA živosť

Internet umožňuje prístup k veľkému množstvu informácií vrátane umenia, ktoré má svoje miesto aj v digitálnom svete. To si uvedomil aj náš klient, majiteľ www.nuba.sk, predajnej, zberateľskej a výskumnej galérie, ktorá vykročila mimo hlavný trhový prúd na cestu bádania, (seba)objavovania, umelecko-zberateľského dobrodružstva a nového poznania. Hľadá originálne umelecké diela a skúma príbehy za nimi, ktoré zaujmú zberateľov umenia a možno aj iných.

 

Za galériou NUBA stojí človek so zaujímavým príbehom:
Pozrite si dokument z cyklu Môj emigrant, v ktorom Martin Ftáčnik účinkuje.

Device Frame
Budúcnosť umenia je (aj) na internete

 

Klient požiadal o pomoc s vytvorením webovej stránky pre galériu NUBA, aby mohol mať vlastný online priestor pre predaj umenia. Chcel byť konkurencie schopný v 21. storočí a vedel, že online prítomnosť je dôležitá pre budúcnosť bádateľov a obchodníkov umenia.

 

Mali sme šťastie na rozhľadeného zákazníka, ktorý mal prehľad o projektoch iných galérií. Na stretnutie prišiel pripravený, priniesol si so sebou spracované podklady, skice, návrhy ako aj napísané texty. Boli sme radi pre tento prístup. Ukázal vhodný smer a pomohol nám neplytvať časom.

 

Analyzovali sme požiadavky klienta: Chce vytvoriť stránku, na ktorej budú v sekcii Predaj všetky dostupné umelecké diela nafotené, zoraditeľné podľa autora alebo kategórie. Okrem predaja má stránka zahrňovať aj newsletter, sociálne siete a kontaktné údaje. Má tiež obsahovať informácie o klientovi. Výskumná časť projektu, ktorá patrí pod značku NUBA, má mať na stránke tiež dôležité miesto. Značka bude tiež potrebovať logo. Našou úlohou ho bude navrhnúť a vytvoriť ku nemu aj základný dizajn manuál.

 

Dohodli sme sa, že vytvoríme atraktívny web, ktorý umeniu dodá život a autentickosť. Webové stránky zahraničných galérií, i keď navrhnuté veľmi dobre, boli všetky naprogramované na mieru, čo je zvyčajne veľmi drahé. Web sme preto navrhli vybudovať za pomoci  štandardných doplnkov. Naším cieľom bolo optimalizovať výslednú cenu.

 

Vychádzajúc z prinesených skíc sme pomocou špecializovaného softvéru pristúpili k náčrtu webu, wireframingu. Zadefinovali sme základné funkcie a rozloženie obsahu bez toho aby sme sa zaoberali detailným dizajnom, farbami alebo grafikou. Umožnilo nám to neceniť projekt.

Od loga NUBA až po web

 

Po analýze sme vytvorili nové logo pre NUBA. Hľadali sme jednoduchý symbol, ktorý sa hodí k logu. Predložili sme klientovi niekoľko návrhov v rovnakej farbe a vybrali sme konečnú verziu. Hlavné písmo použité v logu je Oswald. Vytvorili sme jednofarebnú aj invertovanú verziu loga, aby bolo možné použiť ho na svetlých aj tmavých pozadiach. Dodali sme aj manuál s informáciami o tom, ako logo používať.

 

Logo a súpravu pre používanie značky (dizajn manuál) dokážeme vytvoriť pri akomkoľvek rozpočte:
Pozrite si naše referencie
.

 

V Lemon Lion vyberáme lacné a ľahko reprodukovateľné farby, ktoré sú dostupné v mnohých vzorkovníkoch. Farby sú technicky presne definované, takže klienti ich môžu reprodukovať aj bez vzorkovníka. Docielime to tak, že presne definujeme farebný rozsah, v ktorom sa farby nachádzajú (tzv. color gamut). Galérii NUBA sme navrhli základné prvky vizuálnej identity: logo, emailový podpis a webovú stránku.

 

Po dokončení vizuálnej identity značky NUBA sme vytvorili webovú stránku v systéme WordPress, pretože je to veľmi populárny systém pre správu webstránok s veľkým potenciálom. Zákazníkovi sme ponúkli prvotné naplnenie obsahu webu našim grafickým dizajnérom. Vychádzajúc z dizajn manuálu sme pre web vytvorili potrebné grafické prvky.

 

Na webe galérie sme použili najpopulárnejší editor obsahu Elementor Pro, ktorý nám umožnil vytvoriť moderný dizajn a zobraziť diela veľmi pútavo. Použili sme animácie, ktoré umožnili akoby nazrieť aj na zadnú stranu umeleckých diel a vytvoriť dojem skutočného fyzického objektu. Práca v Elementore Pro nám umožnila pútavejšie pracovať s textom a zlepšiť responzivitu webu.Výsledný dojem z webovej stránky galérie NUBA teší klienta rovnako ako nás.

Ďalšia výzva: Ako zdigitalizovať diela?

 

Klient vydáva monografiu solitéra Igora Ďurišina, ktorého zbierka pozostáva z malých, stredných aj veľkých kresieb a niekoľkých plastík. Diela bolo potrebné naskenovať, aby boli k dispozícii digitálne v tlačenej knihe a na webovej stránke galérie. Klientov skener pre túto úlohu nebol dostatočný–farby neboli správne. Opýtal sa nás, či mu vieme pomôcť vyriešiť problém.

 

V Lemon Lion sme už fotografovali mnoho diel, ale nikdy sme nezachytávali drobné umelecké diela, ako sú maľby, ilustrácie alebo filmové negatívy. Preto sme sa rozhodli použiť nový prístup a tieto diela nafotiť. Naše štúdio v Púchove nám to umožňuje.

 

Navrhli sme spôsob fotenia obrazov a kresieb, ktorý zachováva správny kontrast medzi svetlými a tmavými tónmi, štruktúru a lesk. Použili sme vysoké rozlíšenie moderných fotoaparátov spolu s najkvalitnejšími objektívmi, aby sme dosiahli vynikajúcu kvalitu a detaily. Proces fotenia bol, po nastavení technických parametrov, pomerne rýchly. Celkovo sme fotografovali 600–700 diel. Klient bol spokojný s výsledkami a definoval ich ako „prudko použiteľné“. Naše skúsenosti z projektu NUBA nám umožňujú ponúkať podobné služby aj pre ďalších zákazníkov.

Výsledok: Pútavý web a prudko použiteľné fotografie diel

Projekt NUBA priniesol originálnu webovú stránku pre galériu a najmä spokojného klienta. Počas spolupráce sa naučil mnoho vecí o tvorbe webového obsahu a pochopil, že každý detail je dôležitý pre celkový dojem:

 

„Kľúčové z mojej strany ako zadávateľa, bolo si veľmi dobre ozrejmiť, čo človek chce od daného výsledku, čo chce prezentovať, akým spôsobom to chce prezentovať, akú má identitu a s akým obsahom ide na trh,“ zdôrazňuje klient, pre ktorého v rámci spolupráce zohráva komunikácia kľúčovú úlohu. Agentúre prenechal priestor aj na kreatívu, ktorá priniesla veľmi pútavý výsledok. Nový web priniesol zákazníkovi už prvé predaje ako aj dopyty.

Device Frame

Autor textu Michaela Galambošová
Art-directing Martin Faktor
Grafický dizajn webu Andrej Cibík
WordPress vývoj Martin Faktor
Fotografovanie Matej Pobežal
Agentúra Lemon Lion