Úspešne dokončená prípadová štúdia PD Košeca

S potešením oznamujeme dokončenie našej najnovšej prípadovej štúdie o projekte pre Poľnohospodárske Družstvo Košeca. Spolupráca bola zameraná na vytvorenie komplexnej digitálnej prezentácie, ktorá zahŕňa vytvorenie moderného webu, jedinečného loga a kvalitného obsahu.

Od prvého brainstormingu až po konečné spustenie stránky sme sa sústredili na podrobnú analýzu potrieb a želaní zákazníka. Každý detail, od farebného schémy až po výber fontov, bol pečlivě zvážený, aby reflektoval identitu PD Košeca a poskytoval hodnotné informácie cieľovej skupine.

Naše spoločné úsilie sa ukázalo byť úspešné a dnes má PD Košeca silnú online identitu, ktorá im pomáha v ich každodennej komunikácii a marketingových snahách. Čítajte si celú prípadovú štúdiu.

Prípadová štúdia