Dostali sme do rúk knihu Igora Ďurišina: Umenie prenesené na stránky vďaka našim fotografiám

S radosťou oznamujeme, že sa nám dostala do rúk kniha Igora Ďurišina, ikony košickej alternatívnej scény z čias normalizácie. Digitalizáciu sme mali česť podporiť prostredníctvom našich profesionálnych fotografií. Práca na tomto projekte bola nielen technicky náročná, ale priniesla nám aj nové umelecké a kultúrne poznatky.

Galéria NUBA, ktorá sa zaoberá propagáciou a uchovávaním diel Igora Ďurišina, poskytuje na svojej webovej stránke www.nuba.sk bližší pohľad na jeho tvorbu, ako aj predaj samotnej monografie Igora Ďurišina. Práve táto spolupráca nám umožnila pristúpiť k tvorbe kvalitných fotografií pre knihu, ktorá nielen oživuje, ale aj detailne predstavuje Ďurišinove diela.

Pre viac informácií o našej práci a o tom, ako sú fotografie Ďurišinových diel zapojené do väčšieho kontextu zachovania a propagácii umenia, sa dočítate v prípadovej štúdii.

Prípadová Štúdia NUBA