Nová prípadová štúdia: Animované logo Eden Haus

Animované logo Eden Haus, prípadová štúdia

To, že doba so sebou prináša všadeprítomný video obsah si vyžaduje, aby sme značku v každom videomateriáli komunikovali jasne a konzistentne. Pre Eden Haus sme preto vytvorili animovanú verziu logotypu pre používanie v nadchádzajúcich videách. Prečítajte si o tomto mini projekte v celom texte prípadovej štúdie.

Prípadová štúdia