Nová prípadová štúdia: Rebranding – Infolab – CARE OF AIR

Spoločnosť Infolab postupne rástla na trhu validácie clean-roomov, vrátane ich výstavby a údržby.
Spoľahlivým dodávaním svojich odborných služieb dosahovala výsledky ako nikto iný na Slovensku, avšak potrebovala ukázať svoje kvality aj na prvý pohľad.
Odlíšiť sa firemnou identitou, dizajnom stránky, zviditeľniť myšlienku spoločnosti a predovšetkým ukázať výsledky svojej odbornej a precíznej práce.
Túto náročnú úlohu zverili nám a my sme túto výzvu prijali.
Prečítajte si prípadovú štúdiu, ako jedna z najväčších a najkomplexnejších prác tímu Lemon Lion prebiehala.

Prípadová štúdia