Prezentácia ENSECO na World Nuclear Expo 2023 v Paríži

Takto vyzerala prezentácia ENSECO na výstave World Nuclear Expo v Paríži v roku 2023. Len dodáme, že klient bol s prístupom a výsledkom spolupráce veľmi spokojný.

ENSECO sa zúčastnilo na World Nuclear Expo 2023 v Paríži, kde prezentovali spolu s dvoma partnermi – Vuje a PPA Control. Naším cieľom bolo vytvoriť prezentáciu, ktorá vizuálne zjednotí tieto tri značky a bude odzrkadľovať silu a výhody ich spolupráce a postavenia na trhu. Projekt zahŕňal niekoľko kľúčových komponentov, ktoré mali zaistiť úspech ENSECO a ich partnerov na výstave:

Dizajn prezentačného stánku: Mali sme za úlohu vytvoriť dizajn, ktorý by harmonicky spájal tri rozličné firemné identity, zachovával ich individuálnu identitu a vyzdvihol silu ich spojenia.

 

Prezentačné materiály: Pre ENSECO sme navrhli a vyrobili rôzne prezentačné materiály, ako sú perá, USB kľúče a brožúry. Tieto materiály mali za úlohu podrobne predstaviť služby ENSECO a zároveň slúžili ako efektívny marketingový nástroj.

 

Videospot, premietaný na výstave: Ako súčasť vizuálnej prezentácie sme vytvorili videospot, ktorý obsahovo vychádzal z brožúry. Tento videospot zjednodušoval a zvýrazňoval hlavné body z obsiahlejšieho obsahu na webovej stránke klienta, čím zabezpečil jasnú a stručnú komunikáciu hlavných predností ENSECO.

Dizajn výstavného stánku ENSECO, Vuje a PPA Control

 

Grafika stánku ENSECO, VUJE a PPA Control na výstave World Nuclear Expo (WNE) 2023 bola založená na úspešnom návrhu, ktorý sme realizovali pri rovnakej príležitosti v roku 2021. Pri tvorbe vzhľadu výstavného stánku v roku 2021 sme skĺbili vizuálne identity dvoch značiek – Vuje a ENSECO. Cieľom bolo vyzdvihnúť silu a možnosti, ktoré spojenie týchto firiem prináša klientom. Vďaka tomu, že obe firmy využívajú farebnú paletu, ktorá sa navzájom veľmi dobre dopĺňa, naša práca bola efektívna a viedla k úspešnému výsledku.

Dizajn stánku sme, vychádzajúc z technickej dokumentácie organizátora, klientovi vizualizovali a pre realizátora pripravili potrebné materiáli v tlačovej podobe presne podľa požadovanej dokumentácie.

V roku 2023 ENSECO na WNE vystavovali už druhýkrát, pričom sme v Lemon Lion opäť zabezpečovali dizajn propagačných materiálov a stánku. Tento rok sme tento vizuál rozšírili ešte o jednu firmu – PPA Control. Využitím modulárneho dizajnu a rozloženia v mriežke, sme ľahko začlenili aj tretiu spoločnosť do existujúceho konceptu. Pri výbere fotografií sme sa snažili, aby každá zo zúčastnených firiem dostala rovnaký priestor. Zároveň sme chceli, aby celok predstavil rozsah služieb a výhody spojenia týchto firiem. Ich služby sa miestami prekrývajú, ale dohromady poskytujú viac než len súčet služieb v ich portfóliách.

ENSECO na WNE vystavuje už druhýkrát s pomocou Lemon Lion. Takto sme navrhli stánok pre výstavu v Paríži v roku 2021.

Pri dizajne stánku sme vychádzali z technickej dokumentácie poskytnutej organizátorom výstavy. Túto dokumentáciu sme použili ako základ pre vytvorenie a prípravu všetkých potrebných tlačových materiálov presne podľa špecifikácií požadovaných organizátorom. Výsledkom bolo, že prezentácia ENSECO na WNE v roku 2023 vyzerala profesionálne a zároveň reflektovala spoločnú identitu a posolstvo všetkých troch spoločností. Klient bol s prístupom a výsledkom spolupráce veľmi spokojný, čo potvrdil ich úspech na výstave.

Brožúry a prezentačné materiály rozdávané počas výstavy

 

Klient mal záujem aj o propagačné materiály. Spolupracujeme od roku 2019 kedy sme v Lemon Lion v roku 2019 redizajnovali značku ENSECO. Výrazne nám to teraz zjednodušilo prípravu propagácie. Mali sme k dispozícií kompletný manuál pre používanie značky. Umožňuje nám aj klientovi efektívne a konzistentne používať značku. Pre tých, ktorých zaujíma ako bola značka klienta komunikovaná pred rokom 2019, ponúkame možnosť nahliadnuť do Manuálu pre používanie značky ENSECO.

Pre tých, ktorých zaujíma vývoj značky klienta pred rokom 2019, poskytujeme prístup k súprave na používanie značky ENSECO.

V rámci dizajnového manuálu sme definovali všetky materiály potrebné pre účely výstavy. Zameriavali sme sa na udržateľné a ekologicky orientované reklamné predmety ako sú zápisníky, roll-upy a USB kľúče. Tieto predmety nielenže odzrkadľovali značku ENSECO, ale zároveň podporovali jej hodnoty udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti.

 

Jednou z kľúčových súčastí našej prezentácie bola brožúra “Služby ENSECO”. Táto brožúra podrobne a atraktívne predstavovala širokú škálu služieb ponúkaných spoločnosťou ENSECO a stala sa dôležitým nástrojom pre komunikáciu s potenciálnymi klientmi a partnermi na výstave. V priloženom odkaze si môžete brožúru, spolu s ďalšími materiálmi vytvorenými agentúrou Lemon Lion, prelistovať a presvedčiť sa o kvalite a profesionalite našej práce

Videospot ENSECO, premietaný na výstave

 

V rámci prípravy stánkov na výstavu World Nuclear Expo 2023 sme v Lemon Lion vytvorili aj pútavý videospot pre ENSECO. Jeho hlavným cieľom bolo upútať okoloidúcich a poskytnúť zaujímavý vizuálny materiál pre tých, ktorí čakali na osobný rozhovor s tímom klienta.

 

Filozofia a zadanie videa sme s klientom dohodli počas telefonického rozhovoru. Videospot mal obsahovať zábery budov, ľudí vo firemných priestoroch a krátky text o službách ENSECO. Dĺžka videa bola stanovená na maximálne 5 minút, s dôrazom na to, aby bolo bez hovoriacich hláv a rozprávača, len s hudobným podmazom. Energická a optimistická hudba mala byť v štýle moderných korporátnych značiek.

 

Pri výbere obsahu sme vychádzali z katalógu služieb ENSECO, rovnako ako z ich webovej stránky. Brožúra “Služby ENSECO” nám slúžila ako základ pre zjednodušenie informácií a ich zhutnenie do kľúčových bodov. Napriek tomu videospot obsahoval veľa informácií, čo však nebolo na výstave problémom, pretože sa video prehrávalo cyklicky.

 

Pri tvorbe videa sme sa stretli s niekoľkými výzvami. Napríklad, zistili sme, že nemôžeme použiť dron na nakrúcanie v chránenom vzdušnom priestore, kde sídli klient. Tento problém sme kreatívne vyriešili využitím plošiny na nakrúcanie záberov, ktoré mali byť pôvodne z dronu. Všetky zábery z chránených priestorov boli dôkladne kontrolované a schválené Slovenskými Elektrárňami.

Pri tvorbe videa sme sa stretli s niekoľkými problémami. Nemohli sme napríklad použiť dron na nakrúcanie v chránenom vzdušnom priestore, kde sa klient nachádza. Tento problém sme vyriešili použitím platformy na nakrúcanie, pôvodne zamýšľaných záberov z dronu. Všetky zábery z chránených priestoroch boli dôkladne skontrolované a schválené spoločnosťou Slovak Electric.

Pri tvorbe videa sme využili aplikáciu Adobe After Effects, s pomocou ktorej sme vytvorili aj animovanú verziu loga ENSECO a postupné zobrazovanie textov. Všetky textové prvky boli vytvorené formou textových animácií.

Na záver sme vybrali hudbu od Štúdia Fontána, konkrétne skladbu “Onward and Upward” od Bradleyho Michaela Couture, ktorá dokonale dopĺňala atmosféru značky ENSECO. V Adobe Premiere Pro sme spojili animované video s hudobným podkladom, čím sme vytvorili pútavý a profesionálny videospot, ktorý klient veľmi ocenil. Výsledkom bolo efektívne a výrazné prezentovanie značky ENSECO na výstave, ktoré zvýraznilo jej postavenie na trhu a pritiahlo pozornosť návštevníkov.

Výsledok: Úspech na výstave a spokojný klient

 

Klient bol veľmi spokojný. Fotografie a videá z výstavy sú dielom pána Kovalyka.  Cez sieť LinkedIn nám znechal takéto odporúčanie:

 

“Martin, bolo nám potešením s Vami spolupracovať…👍 Oceňujeme Vašu kreativitu a profesionálny prístup k návrhu grafiky stánku a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu..🤝

 

Adrian Kovalyk, 1st Director of Division for Diagnostics of Nuclear Power Installations at VUJE, Inc. at VUJE, a.s.

Autor textu Martin Faktor
Dizajn, video a animácia Martin Faktor
Zábery z dronu Matej Pobežal
Agentúra Lemon Lion, SK