Kategória
Budovanie značky, Šablóna pre aplikácie Office

Šablóna pre cenovú ponuku v aplikácii Excel pre Alumontgarden

 

Návrh a tvorba šablón pre cenové ponuky v aplikácii MS Office Excel bolo súčasťou budovania značky Alumontgarden. Klient sa nechal inšpirovať vzhľadom cenovej ponuky reklamnej agentúry Lemon Lion. Požiadal nás, aby by sme mu do rovnakého stavu dostali aj tú jeho.

 

Pri analýze sme zistili, že klient posiela tri typy cenových ponúk. Odlišujú ich najmä zadné strany.

 

Riešenie, ktoré sme navrhli, pozostávalo z vytvorenia viac variant šablóny cenovej ponuky, a to pre hliníkové pergoly, bioklimatické pergoly a terasy.

 

Ku zadný stranám sme pristupovali ako ku informačným letákom, ktoré sú v nákupnom proceste koncového zákazníka zaradené vo chvíli keď už dostal niekoľko cenových ponúk a rozhoduje sa pre niektorú z nich. Zadné strany hlavné argumenty prečo si zvoliť práve Alumontgarden. Koncový zákazník sa s týmito argumentami stretol počas osobného predaja alebo sa ich čítal na webovej stránke – obe pred tým ako zaslal žiadosť o cenovú ponuku.

 

Prvé strany cenových ponúk sú takmer identické. Líšia sa najmä nadpisom, keďže klienti si zvyčajne objednávajú jeden typ zastrešenia. Obsah rešpektuje formu, ktorá sa klientovi osvedčila. Dizajnér tieto informácie usporiadal tak aby bolo možné veľmi jasne identifikovať čo cenová ponuka obsahuje, a najmä porozumel tomu, že pri dodržaní stanovených platobných podmienok dosiahne najnižšiu cenu.

 

Klient bol potešený výsledkom práce.

 

Referencia je súčasťou širšieho projektu: Alumontgarden sme vytvorili webovú stránku www.alumontgarden.sk a napísali sme pre ňu aj úplne nový obsah.