Sisi gardens logo

Redizajn značky pre sieť ubytovania Sisi. Prípadová štúdia.

Podieľali sme sa na redizajne značky siete ubytovania Sisi. Jednalo sa o rozsiahlu zmenu. Týkala sa všetkých zložiek marketingovej komunikácie. Výsledný redizajn bol nakoniec výsledkom úzkej spolupráce niekoľkých reklamných agentúr a klienta samotného. Spolupráca prebiehala korektne a produktívne. 

Sisi House logo
Sisi farebnosť

Autor loga bol prístupný filozofickej a technickej úprave z našej strany. Táto spočívala najmä v praktických požiadavkách na dizajn ako boli dominancia značky Sisi pri každej forme aplikácie loga, modulárnosť jednotlivých prvkov a jednoduchosť tvarov. Redizajnované logo preto muselo spĺňať nasledujúce kritéria:

Dominancia značky Sisi

Každé zariadenie bolo doteraz brandované samostatne. Toto sme sa, po porade s klientom, rozhodli zmeniť a všetky zariadenia označovať jednotne značkou Sisi. Pri každej aplikácií od vizitky, cez hlavičkový papier, informačné panely v interiéri až po logo na budove muselo byť teda v prvom rade jasné, že sa jedná o Sisi a až potom názov konkrétneho zariadenia.

Modulárnosť jednotlivých prvkov

Pod modulárnosťou máme na mysli to, že jednotlivé prvky loga museli byť oddeliteľné, zameniteľné a mali by fungovať vo verzii nad sebou aj vedľa seba. Je pravdepodobné, že klient nezostane pri súčasnom počte ubytovacích zariadení a v budúcnosti budeme potrebovať pridávať ďalšie. Museli sme vymyslieť ako v budúcnosti pridáme ďalšie zariadenia do siete. 

Jednoduché a pevné línie

Aby bolo logo na budovách možné vyhotoviť v plastickej forme, jednotlivé línie museli mať jasne zadefinované plochy vo verzii v jednej i viacerých farbách. Pomery veľkostí medzi názvom značky a názvom zariadenia musel byť taký, aby ich bolo možné prečítať aj z diaľky.

Už pred tvorbou prvých návrhov sme vedeli, že najväčšia výzva, ktorá pred nami stojí, bude aplikovať logo na fasáde výškovej budovy Sisi Gardens. Tu sme museli zvažovať estetický rozmer, požadovanú viditeľnosť z veľkej diaľky a dokonca v noci a tiež technologické možnosti montáže na fasádu budovy.

Sisi typografia
Logo SISI pension

Po konzultáciách dizajnmanuálu naša práca nekončila a pustili sme sa do aplikácie loga. Areál každého ubytovacieho zariadenia potreboval nové navigačné tabule do exteriéru aj interiéru. Zmenou prešli všetky tlačoviny. Veľmi sme si dali záležať na tvorbe animovanej verzie loga Sisi, ktoré sme použili vo firemnom videu aj na webovej stránke.