Videoodporúčanie od klienta SISI Púchov

Penzión SISI Púchov s nami spolupracuje už nejaký ten čas. Aby zvýšil počet rezervácií, pomohli sme mu s registráciou na stránke booking.com.

Videoodporúčanie od klienta SISI Púchov

Penzión SISI Púchov s nami spolupracuje už nejaký ten čas. Aby zvýšil počet rezervácií, pomohli sme mu s registráciou na stránke booking.com.

Ubytovacie portály ponúkajú pomerne efektívny spôsob ako zviditeľniť ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkujete. V prípade Bookingu je možné hneď zarezervovať termín ubytovania a to bez návštevy webstránky daného hotela či penziónu. Aj penzión SISI Púchov sa chcel zapojiť do tohto spôsobu rezervácie ubytovania. Nechcel však podceniť registráciu, ani vyplnenie profilu a preto nás oslovil s prosbou o pomoc. Pre nás to bola príležitosť naučiť sa niečo nové a zároveň zužitkovať to, čo už vieme, a preto sme so spoluprácou súhlasili.

Spolupráca pri registrácii do siete booking.com bola veľmi príjemná. Každá strana – aj klient, aj my – sme si rozdelili úlohy a pristupovali k nim zodpovedne. Profil sme vypĺňali bod po bode, v prípade nejasností sme kontaktovali helpdesk Bookingu a riešili problém priamo s nimi. Do profilu sme vkladali len profesionálne fotky a dbali sme na vyplnenie všetkých opisov a služieb. Doriešili sme aj problém zlého vyrátavania dane za ubytovanie a netrpezlivo sme čakali na prvú rezerváciu ubytovania spolu s naším klientom.

Výsledok našej spolupráce: profil v Bookingu na 100 % a nové objednávky!

Spustenie Bookingu pre SISI Pension sme riešili s manažérkou tohto ubytovacieho zariadenia, pani Veronikou Jancovou. Keďže sa nám profil penziónu podarilo vyplniť kvalitne a na 100 %, prvá objednávka prišla veľmi rýchlo a za ňou sa hneď sypali ďalšie. Pani Jancová nás o prvých objednávkach informovala s veľkou radosťou, a my sme sa tešili spolu s ňou.

Ako sa Penziónu SISI s nami spolupracovalo?

Potrebujete pomôcť s registráciou do Bookingu?