Dôvody prečo používať HTTPS zabezpečenie na vašej webstránke

Čo je HTTPs?

HTTPS  je zabezpečený hypertextový prenosový protokol. Bol vyvinutý pre poskytovanie bezpečnej komunikácie, ktorá nie je tak ľahko odsledovateľná. Spojenie medzi webom a vašim návštevníkom zabezpečí, že nikto neodchytí citlivé informácie.

 

Čo je SSL certifikát?

SSL je zjednodušene certifikát, ktorého kľúč získaný cez certifikačnú autoritu je použitý na zabezpečenie prenášaných dát cez internet. Zriadenie SSL spojenia funguje tak, že každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov – verejný a súkromný. Pomocou týchto kľúčov zašifruje systém správu, čím je zabezpečené, že ju bude môcť rozšifrovať len majiteľ použitého verejného kľúča zodpovedajúcim súkromným kľúčom.

BEZPEČNOSŤ WEBU

Ak máte web zabezpečený cez HTTPS, máte istotu, že obsah prenášaný medzi webovým serverom a klientom nie je modifikovaný. V opačnom prípade môžete riskovať útok alebo to, že niektoré verejné WiFi siete môžu modifikovať takýto obsah (vymeniť tlačidlá pre sociálne siete či reklamu, ktorú cielene zmení dotyčný na svoju). Použitie HTTPS je všeobecne pozitívnym signálom pre všetkých návštevníkov vašej webstránky. Ukazuje im, že vám záleží na bezpečnosti ich dát a tým vytvára dôveru, najmä čo sa týka vypĺňania formulárov alebo objednávok.

RÝCHLOSŤ NAČÍTANIA

Ak je HTTPS použité v kombinácii s protokolom HTTP/2, dá sa očakávať rýchlejšie načítanie obsahu a dokážete vybaviť viacero požiadaviek naraz.

POZÍCIA V GOOGLE

Spoločnosť Google zaujala jasný postoj k téme HTTPS. Podľa nej prevádzkovatelia webových stránok, ktorí neinvestujú do ich zabezpečenia sú šíriteľmi spamu. Naopak, webstránky, ktoré do zabezpečenia venujú čas i peniaze, sú pre Google dôveryhodnejšie. Spoločnosť Google preto odporúča, aby si majitelia v krátkej dobe zabezpečili svoje webstránky na HTTPS.

Ešte nemáte HTTPS na vašej stránke?
Pomôžeme vám.
Mám záujem