Kategória
Budovanie značky, Logo

Demetra je talianska značka predajcov múky. Oslovili nás so žiadosťou o pomoc pri tvorbe novej značky a loga. Nemali ani logo ani názov.

 

Klientka prišla s dobrými nápadmi inšpirovať sa antikou a ich symbolikou. Po konzultácii s ňou sme sa zhodli na symbole ženskej tváre z profilu kombinovanej so symbolom žita vo vlasoch.

 

 

Skicovanie

Začali sme skicovaním prvých nápadov a možných spôsobov ako vyjadriť želanú myšlienku. V záujme jednoduchosti sme sa rozhodli spraviť veľké zrná žita.

 

 

Prvé koncepty a konštrukcia

Po mnohých obmenách a zdokonalovaniach geometrie sme dosiahli finálny tvar. Klienta prišla s dodatočným vylepšením – prameňom vlasov nad čelom. Toto pomohlo ešte lepšie farebne vyvážiť symbol.

 

V posledných krokoch sme zmenili spôsob, akým sú „vlasy“ vykreslené tak, aby logo lepšie fungovalo v štvorcovom formáte a bolo kompaktnejšie.

 

 

Písmo a farby

Písmo Trajan bola zjavná voľba pre logotyp (text). Skombinovali sme ho s dynamickým polo-ozdobným písmom Textile. Decentné, stabilné písmo pôsobí veľmi dobre v kontraste s moderným dynamickým písmom za zachovania výbornej čitateľnosti.

 

Zadefinovali sme klientke farby vo všetkých farebných priestoroch, pantone a fóliách pre jednoduchosť budúceho použitia na iné účely.

 

 

Bezpečnostná zóna loga

Zadefinovali sme konštrukciu loga a bezpečnostnú zónu, do ktorej by nemal zasahovať žiadny iný element, aby logo vyzeralo čo najlepšie. Všetky výnimky alebo zmeny musia byť prediskutované s profesionálom.

 

 

Použitie na vreciach

Pred odovzdaním loga sme navrhli ako bude vyzerať na ich značkových vreciach. Toto je totiž najčastejší bod kontaktu s ich značkou.

 

 

Klientka povedala:

„Ahoj, od vreciarov [tlačiareň, ktorá vyrába vrecia pre múku] máme veľmi dobrý ohlas na logo aj slogan a vlastne celú myšlienku. Vraj je jednoduché, elegantné a zároveň pekné. Môžeme sa navzájom poklepať po pleci. Good job.“