O zákazníkovi

Autoklinika Bosch Car Service
je súčasťou združenia All4Car, ktorý poskytuje kompletné služby v rámci vozidla.
Zaoberajú sa hlavne servisom, montážou LPG/CNG, STK a najnovšie aj merajú a upravujú výkon „čipovaním“ motora.

 

 

 

 

Výzva

Na začiatku bola otázka: Ako by mohol klient získať nových fanúšikov na sociálnych sieťach? Takých, ktorí ešte nie sú zákazníkmi združenia All4Car.

 

 

Cieľová skupina

Mladí muži, ktorí nie sú ešte zákazníkmi, ale majú záujmový prienik so službami Autokliniky Bosh Car Servis.

 

 

Stratégia

Vytvoriť video, ktorého obsah bude ľahko zdieľateľný. S potenciálom virtuálne sa šíriť na sociálnych sieťach a zasiahnuť aj cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorí zatiaľ o klientovi nevedeli. Spolu so zákazníkom sme vymysleli, že by malo ísť o auto/autá, ktoré sú veľmi zriedkavé, až rarity na slovenských cestách. Keď sa na výkonovej stolici meral výkon Ford Mustang GT, vedeli sme, že sme takéto auto našli.

 

 

Naše riešenie

Výsledkom práce bol krátky spot, ktorý zachytáva meranie výkonu Ford Mustang GT po tom, ako do neho namontovali splyňovač LPG. S dramatickým, akčným strihom do rytmu hudby. Pripomína aj nám mierne hudobný klip. Zvolili sme správnu hudbu. V spote sme použili skutočný zvuk auta, ktorý je veľmi jedinečný. Snažili sme sa sprostredkovať autentický pocit sily jeho motora. Cítite ako mu horia pneumatiky pri vysokých obrátkach? Obsah spotu je vďaka tomu blízky cieľovej skupine — mladí ľudia. Očakávame, že dosiahne veľmi dobré výsledky zdieľanosti.