Nová stránka pre Instalem.sk

Poskytovateľ špičkového kúrenia, vetrania, chladenia a zatepľovania na Slovensku

Webstránka projektu

Nová stránka pre Instalem.sk

Poskytovateľ špičkového kúrenia, vetrania, chladenia a zateplovania na Slovensku.

Webstránka projektu

Začalo to takto…

Klient nás oslovil s už existujúcou webovou stránkou. Potreboval rozšíriť informáciu o tom, že je jednou z mála firiem v regióne, ktorá „pod jednou strechou“ zabezpečuje všetky služby spojené s podlahovým kúrením, tepelnými čerpadlami, liatymi podlahami, rekuperáciou vzduchu, chladením a kúrením, fúkanými izoláciami a rozvodmi vody. Ako svoju najväčšiu výhodu uviedol fakt, že zákazník dostáva všetky spomenuté služby od jednej firmy. Vyhne sa tak vzájomnému obviňovaniu či vyhováraniu v prípade, že na projekte pracuje viacero firiem, nastane problém a vinníka nie je možné nájsť. Jeho predchádzajúce stránky služby síce opisovali, no neboli responzívne (nezobrazovali sa dobre v mobiloch) a nedostatočne prezentovali kvality a profesionalitu nášho klienta.

Pôvodné riešenie malo viacero problémov

Hoci klientov web vyzeral na prvý pohľad moderne, pri bližšom pohľade sme na ňom objavili viacero závažných nedostatkov: tvorca ho naplnil ilustráciami, ktoré boli veľmi všeobecné a používalo ich viacero firiem; niektoré grafické prvky na stránke rušili čítanie textov. Najväčším problémom bola však kvalita obsahu: texty nevyzdvihovali konkurencieschopné vlastnosti klienta, len dopĺňali ilustrácie a často boli tvorené odrážkovými zoznamami. Grafický dizajn nebol responzívny, a to sa ukázalo ako veľká nevýhoda v porovnaní s konkurenciou. Klient nemohol webovú stránku upravovať pomocou administračného rozhrania, bol odkázaný na správu z ďalšej strany. To síce problém nie je, no pre klientov je lepšie ak im niekto obsah nielen nahodí, ale aj pomôže vytvoriť, či vylepšiť. V tomto prípade to však takto nefungovalo.

 

Problémy facebookového profilu boli podobné. Stránka nemala aktuálne logo, grafika v hlavičke bola zastaraná. Stránka nemala vyplnený základný profil, ani aktuálne otváracie hodiny. Názov stránky nekorešpondoval s terajšími službami a značkou. Chýbali tiež novšie príspevky, ktoré by ukazovali bohaté referencie klienta.

A preto sme sa rozhodli – bude zmena

Niektorým zákazníkom dokážeme stránky zachrániť aj na systéme, na ktorom bežali dovtedy. Napríklad ak je to WordPress vybudovaný podobnou filozofiou na akej staviame i my. No stáva sa aj to, že pôvodnú stránku zrušíme a vybudujeme úplne nanovo aj po stránke grafiky, aj po stránke obsahu. V prípade webstránky pre Instalem.sk sme sa rozhodli po konzultácii s klientom pre túto možnosť. Nakoľko spravujeme viac projektov pod hlavičkou Instalem, chceli sme docieliť to, aby obsah novej stránky ladil so všetkým, kde sa logo Instalem nachádza.

Čo sme urobili

Napísali sme nový obsah pre webovú stránku

Z pôvodného obsahu ostali na novom webe možno tri odstavce textu. Zvyšné texty sme vypracovali nanovo. Z osobných sedení s klientom sme získali cenné informácie o jeho službách, výhodách a ponuke. Klient bol veľmi nápomocný, a odpovedaniu na naše otázky či kontrole článkov venoval značný čas. Výhody technológií, ktoré inštaluje, sme opisovali z pohľadu zákazníka. Jednoducho a jasne sme sformulovali, prečo je výhodné vybrať si práve túto spoločnosť.

 

Za výrazný úspech považujeme prekopanie časti webu s referenciami. Bolo ich viac ako osemdesiat. Každá dostala niekoľko odstavcov textu, ktoré opísali rozsah prác a mesto, v ktorom boli realizované. Všetky obsahovali vhodne zvolené kľúčové slová a budú klientovi pomáhať získavať lepšie pozície v Google vyhľadávaní.

Vytvorili sme nový web

Klientove logo prešlo výrazným redizajnom, no na pôvodnej stránke bolo umiestnené staré logo. Z farieb nového loga sme vychádzali pri grafike pre nový web. Vytvorili sme modernú, responzívnu webstránku s prehľadným (vlastným) administračným rozhraním. Webovú stránku tvoril tím našich ľudí, vďaka čomu sme mali absolútnu kontrolu nad obsahom. Obsah nahadzovala copywriterka, ktorá ho aj tvorila. Už pri tvorbe myslela na to, kde budú jednotlivé bloky textu umiestnené a ako by mali fungovať. Náš grafik pre stránku pripravil ikony, ktoré nahradili pôvodné rušivé ilustrácie a lepšie definovali výhody systémov a ponuku firmy. Po obsahovej stránke je na novom webe textov viac, no napriek tomu sú prehľadne nahodené a atraktívne na pohľad či čítanie.

Upravili sme Facebookový profil

Najväčší problém Facebookového profilu bol jeho nevhodný názov. Vykonať zmenu však nebolo jednoduché. Facebook pre takéto prípady formuloval striktné pravidlá, medzi jednotlivými krokmi musel uplynúť istý čas. Žiadanú zmenu sa nám, samozrejme, podarilo vykonať.

 

 

 

 

Naštartovali sme Google Ads remarketingovú kampaň

Keď boli všetky časti projektu pripravené, naplánovali sme reklamnú kampaň online, zacielenú na návštevníkov, ktorí v minulosti už navštívili klientove stránky. Geograficky sme zohľadnili aj jeho akčný rádius – 70 km. V cieľovej skupine boli všetci, ktorí vyhľadávali slovné spojenia súvisiace s ponukou služieb.

Plán tvorby budúceho obsahu

Na základe spolupráce pri tvorbe novej stránky vznikla dohoda, že nový obsah budeme na stránke spravovať a spracovávať opäť my. S klientom sme si dohodli spôsob, ktorým je vhodné materiály odovzdávať – napríklad ako zaslať a spísať podklady pre doplnenie nových referencií, aby sme mohli referencie kvalitne otextovať. Dohodli sme si postupy a spôsob ďalšej komunikácie, aby aj nový obsah a nové informácie, ktoré bude chcieť klient zverejniť na webe, ladili s tým, čo sa na webstránke nachádza už teraz.

Reakcia a spätná väzba bola výborná

Ihneď po spustení nového webu nám klient povedal, že odozva na novú webstránku je veľmi pozitívna – ako od zákazníkov, tak od jeho kolegov. Keďže Instalem je rodinná firma a kolegovia majú medzi sebou nielen pracovné vzťahy, ich pozitívne reakcie boli dôležité rovnako, ako reakcie zákazníkov. Nová stránka zdvihla počet dopytov – dôvodom môže byť aj prehľadný kontaktný formulár, ktorý dobre funguje na každom zariadení, ale aj lepšie spracovanie služieb a ponuky. Dopyty podporujeme tvorbou a propagáciou Facebook príspevkov, ktoré pre zákazníka pravidelne pripravujeme. Spolupráca priniesla aj tvorbu ďalšieho webu pre klienta, tentokrát webstránky zameranej na fúkanú celulózovú izoláciu.

Páčila by sa vám takáto spolupráca? Sme na telefóne aj emailoch, tešíme sa na váš kontakt.