Neuspokojíme sa s kompromismi, firemné video pre CARE OF AIR®

Nakrúcanie firemného videa pre CARE OF AIR® pre nás bolo veľkou výzvou. Doposiaľ sme nezabezpečovali tvorbu filmu, ktorý by si vyžadoval súčinnosť tak vysokého počtu účinkujúcich, v toľkých lokalitách a v presne vytýčených časoch. Časové termíny však neboli jedinými mantinelmi, ktorým sme sa museli prispôsobiť.

 

Dve z lokalít predstavovali čisté priestory vo farmaceutickej výrobe, to znamenalo obmedzený priestor, nutnosť dodržiavať prísne požiadavky na čistotu a sterilnosť a obmedzenia týkajúce sa techniky, ktoré z toho vyplývali. Výsledné firemné video “Neuspokojíme sa s kompromismi” pre CARE OF AIR® je ukážkou tímovej spolupráce ako filmárov tak personálu klienta; dobrej synchronizácie, dodržiavania termínov a maximálnej čistoty.

CARE OF AIR® nás oslovili s požiadavkou rebrandovať značku. Najnovší video spot z produkcie Lemon Lion je súčasťou tohto snaženia. Nakrúcanie prebiehalo počas piatich dní na troch lokalitách. Video predstaví spoločnosť novým klientom, bude to zvuková kulisa mítingov a porád, bude budovať značku navonok i vnútri, bude prezentované na pracovných pohovoroch, bude podporovať služby, a tiež slúžiť ako video vizitka reprezentujúca hodnoty a prístup ku klientovi.

 

Klient požiadal o vytvorenie firemného videa s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti značky CARE OF AIR. Dohodli sme sa, že video bude založené na obsahu nového webu a budú v ňom rozhovory s tímom a majiteľmi firmy. Chceme ukázať profesionálny tím a nakrútiť ho počas prípravy projektu v prostredí sterilnej farmaceutickej výroby. Rozprávanie bude zostrihané z otázok z interview.

Nemali sme možnosť dopredu prezrieť priestory. Montáže a validácie sa blížili ku koncu a majiteľ čistých priestorov chcel, čo najskôr spustiť sterilnú výrobu. Po napísaní obsahu webovej stránky sme vedeli o širokom portfóliu služieb CARE OF AIR®. Museli sme rozhodnúť, ako nakrútiť materiál na ilustráciu každej služby.

 

Na nakrúcanie sme sa starostlivo pripravili. Rozpočet ani časové okno, kedy boli priestory voľné, neumožnili prípravu obrazového scenára. Filmársky tím Lemon Lion má však roky praxe nakrúcania rýchlym a neplánovaným prístupom (run-and-gun). Pripravili sme preto dokumenty Kontrolný zoznam pre nakrúcanie a Zoznam otázok pre interview.

Vďaka kontrolnému zoznamu sme mali prehľad o potrebných záberoch.
Vďaka kontrolnému zoznamu sme mali prehľad o potrebných záberoch.

V lokalite, v prvý deň nakrúcania sa ukázalo, že veľa z vecí, ktoré chceme ukázať nenakrútime. Montáže sa dostali do sklzu a času pre nás ubudlo. Personál CARE OF AIR® musel venovať viac pozornosti iným úlohám, ale napriek tomu nám vyšiel v ústrety a pomohol nám s plánovaním záberov aj presunmi. Nakrúcali sme s vlastnými aj požičanými filmárskymi nástrojmi, aby sme boli istí, že nič nezostane na náhode. Nechceli sme prísť ani o jeden dobrý záber.

 

Rebrandovanie značky klienta nám dalo jasnú predstavu, ako štylizovať video zábery. Rovnako, ako fotografie, tak aj videá mali mať prevahu svetlých tónov (high-key lighting). Použitím presvetlenej estetiky s malým kontrastom a mäkkými tieňmi sme sa snažili vytvoriť pocit sterilného priestoru. Toto je dôležitá asociácia s hlavným poslaním spoločnosti CARE OF AIR®. Vďaka dôkladnému plánovaniu sme napriek prekážkam na všetkých lokalitách dokázali vytvoriť vysoko kvalitné audio-vizuálne materiály, ktoré tešia zákazníka i nás.

Členka tímu Lemon Lion viedla rozhovory pripravenými otázkami. Získané odpovede sme použili na vytvorenie príbehu.
Členka tímu Lemon Lion viedla rozhovory pripravenými otázkami. Získané odpovede sme použili na vytvorenie príbehu.

Nakrútili sme veľké množstvo materiálu. Omnoho viac, ako sme potrebovali pre jedno video. Napísali sme preto scenár. Ľahšie sme sa potom zorientovali v hodinách rozhovorov. Pre strih sme vyberali najkrajšie zábery. Pomohli sme si všelijakými filmárskymi trikmi: stabilizáciou záberov gymbalmi, kalibračnými farebnými škálami X-Rite, nakrúcaním počas “zlatej hodinky”, ND-filtrami a nízkou hĺbkou ostrosti, záznamom hlasu a ruchov mimo kameru, kvalitnými mikrofónmi a záznamom z viacerých kamier naraz.

 

Pozrite sa Ako vyzerá náš filmový ateliér v Púchove.

 

Na príprave zvuku sme si dali záležať. Vďaka špeciálnemu softvéru, pôvodne určenému pre reštaurovanie archívnych záznamov, sme rozhovory vyčistili a urobili jasne zrozumiteľnými. Dlho sme vyberali správnu hudbu. Vybraná skladba má vynikajúcu kombináciu nástrojov a zaujímavý harmonický postup, ktorý sa neopočúva. Ruchy prostredia robia príbeh uveriteľnejším.

Odkedy sme firemné video Neuspokojíme sa s kompromismi pre CARE OF AIR® nakrútili, radi ho ukazujeme. Predstavuje úspešné plánovanie, prekonávanie prekážok, vynikajúcu tímovú spoluprácu, zvládnutú techniku a skvelého klienta. Vhod nám prišli roky skúseností. Video malo dobrý ohlas a s klientom spolupracujeme na nových projektoch.

Autor textu Martin Faktor
Kamera, záznam zvuku, svetlá  Martin Faktor, Matej Pobežal
Post-produkcia, animácie, zvuk Martin Faktor
Hudba  Morning Motivation od  Vince Peersman; Vaclav Janout; Patrik Gudev
Agentúra Lemon Lion, SK