Kategória
Webové stránky

 

 

 

Firma ProBenefit sa zaoberá školením, poradenstvom, vypracovávaním posudkov v oblasti pracovnej zdravotnej služby. Pokiaľ spoločnosti potrebujú vypracovanie posudkov o riziku s návrhom na zaradenie prác do kategórií. V prípade legislatívnych požiadaviek vypracujú prevádzkové poriadky a interné smernice.

 

 

Výzva

Priblížiť ich potencionálnym zákazníkom ich služby. Ich odvetvie je pomerne úzko špecifikované, takže bolo treba jednoducho a zrozumiteľne opísať, čo presne robia.

 

Naše riešenie

V prvom kroku sme klientovi pomohli s vylepšením ich starého loga. Nové logo potom slúžilo ako základ vzhľadu ich novej stránky.  Použili sme rovnaké písmo a farebnú schému ako má logo. Taktiež sme klientovi pomohli premiestniť a upratať obsah z ich starej stránky tak, aby sa bezchybne zobrazoval aj mobile a bol vždy čitateľný a zrozumiteľný.

 

Výsledky

Nová stránka slúži ako výborný základ na budúci vývoj ich podnikania. Po spustení stránky sme spustili Google kampaň a naďalej spolupracujeme spolu pri propagačných činnostiach.