Sigma 50mm f1.4 a jej triaška

Bežná výrobná chyba objektívu Sigma 50mm f1.4 ART je povolenie sa krúžku ostriacej časti objektívu. Avšak jednotlivé varianty pre rôzne bajonety sa maličko líšia svojou konštrukciou, preto sa pozrime ako sa opravuje bajonet Sony E-mount.
Nezabudnime zakryť senzor

Nechceme predsa robiť ďalší článok o čistení senzoru.

Potrebujeme malé šrobováky

Veľkou výhodou pri práci s malými šróbami je šrobovák s magnetickou špičkou, na zarovnanie malých častí využijeme aj malý plochý šrobovák a nakoniec pre úzke medzery využijeme ja mikro krížový šrobovák.

Začíname

Začíname povolením týchto prvých šróbov na bajonete. Šróby majú rovnaké dĺžky, preto nie je podstatné, ktorý kde bol.

Používam veľký magnetický šrobovák, ten malý zelený zle dosadal o šróby. Veľká výhoda bola, že som sa nemusel báť o vypadnutie šróba a jeho stratu.

POZOR!

Po uvoľnení bajonetu ho veľmi opatrne oddelíme od tela objektívu, treba si dávať pozor na dve medené podložky a kabeláž od samotného bajonetu.

Takto máme oddelený bajonet. Založil som si ho tak, aby som netrápil kabeláž nejakým prehnutím a tým ju nepoškodil.

Teraz potrebujeme odeliť ďalší krúžok z objektívu, tieto šróby sú mäkšie tak treba na ne opatrnejšie. Zakrúžkovaný šrób má inú dosadaciu plochu, preto ho treba odložiť a vrátiť správne na pôvodné miesto.

Opatrne

Po oddelení sa nám otvori táto časť, tu som musel odobrať jednu vrstvu z podloženia aby som opäť správne založil krúžok tak, aby som nepoškodil kabeláž od bajonetu.

Na podloženie mi perfektne fungoval obal na čistenie objektívov.

Dostali sme sa ku jadru problému!

Tieto tri šróby, časom sa povoľujú. Tu používam zelený tenký šrobovák a jemne ich dotiahnem, dávam pozor aby som ich nestrhol. Samozrejme najlepšie je ich uťahovať postupnou silou v 2-3 fázach, oproti sebe, podobne ako na kolese auta tak, aby sa rovnomerne utiahla táto časť.

Naspäť skladáme tak, ako sme rozoberali

Skladáme naspäť tak, ako sme rozoberali, najskôr si postupne povkladám všetky šróby na ich miesto a chytím na prvé časti závitu, nasledne ich rovnomerne v 2-3 fázach uťahujem oprotiidúce tak, aby som dosiahol rovnemrného utiahnutia. Opatrne doťahujem do pevnosti tak aby som nestrhol tieto mäkké hlavičky!

Pri opätovnom skladaní treba dať pozor na kabeláž bajonetu a tiež medené podložky, aby sedeli správne na sebe a sedeli ich otvory na sebe. Tu som použil malý plochý šrobovák, aby som si ich správne nasmeroval.

Opäť dodržujem systém postupného doťahovania šróbov oproti sebe. Po dotiahnutí všetkých šróbov máme hotovo.

Nasadíme objektív na foťák a môžme ho vyskúšať.