Pre klienta prevádzkujúceho nákladnú dopravu sme vytvorili nové logo. Pri tvorbe loga sme vychádzali zo symboliky dodávky, šípky, dynamiky a balíka. Použili sme dynamické, ostré, geometrické písmo Montserrat, ktoré sme dodatočne upravili výrezmi z písmen tak, aby komunikovalo so symbolom.

 

Vytvorili sme horizontálnu aj vertikálnu verziu loga. Po mnohých návrhoch a postupnom vylepšované sme sa dopracovali k finálnemu výsledku. Logo sme obratom použili pre bannery a letáky klienta. Dynamické diagonálne prvky loga fungujú vynikajúco aj ako stavebné prvky grafiky tlačovín.

Kategória
Logo