Budovanie značky Ekosad

Ako sme v Lemon Lion vytvorili značku pre mladú firmu, ktorá ekologicky pestuje čučoriedky a levanduľu. Prípadová štúdia.

Ekosad je plantáž, ktorú obhospodarujú dvaja mladí ľudia, pokračujúci v rodinnej tradícií—pestovaní. Najväčšiu časť produkcie klienta tvoria čučoriedky a levanduľa. Pestuje tiež ovocie, kvety a med. Používa ich ako prísady vo výrobkoch z jeho vlastnej produkcie: sirupy, medy, sušené kvety.

Klient za nami prišiel s tým, či by sme mu vedeli vytvoriť webovú stránku. Povedali sme, že veľmi radi, ale prečo skončiť iba pri webovej stránke? Webová stránka, pokiaľ nie je súčasťou širšieho, systematického snaženia ako oslovovať budúcich i súčasných zákazníkov, často nenaplní svoj potenciál. 

Nasledovalo preto niekoľko spoločných stretnutí. Rozprávali sme sa počas nich v akom stave je marketing firmy, akú reklamu klient robil v minulosti, rozprávali sme sa o plánoch do budúcnosti. Rozprávali sme sa tiež o tom, kto sú jeho zákazníci, kde sa nachádzajú a ako sa im plánujeme prihovárať. Počas stretnutí sme si s klientom odsúhlasili rozpočet, ktorý na propagáciu vyčlení. Klient k nám prišiel s veľmi pekne vypracovaným logom a vizitkou. Správne používanie loga však nebolo zadefinované v dizajn manuáli. Chýbali nám informácie o farbách, použitom písme. 

Existovala webová stránka, ktorá však nepoužívala farby blízke logu ani vizitke. Na webovej stránke chýbali informácie, ktoré možní zákazníci hľadajú, a ktoré umožňujú vyhľadávaču Google stránku umiestniť vo výsledkoch vyhľadávania. Výrobky, ktoré klient ponúkal používali etikety, ktoré nepôsobili jednotne—vyzerali akoby patrili niekoľkým rozdielnym výrobcom. Klientovi sme navrhli pozrieť sa na propagáciu z vtáčej perspektívy. Bolo preto treba začať úplne od začiatku—vybudovať značku Ekosad. 

Klientovi sme navrhli pozrieť sa na propagáciu z vtáčej perspektívy. Bolo preto treba začať úplne od začiatku—vybudovať značku Ekosad.

Vytvorili sme interný dokument, Stratégia používania značky Ekosad, v ktorom sme zadefinovali akým spôsobom budeme pri budovaní značky a propagácií Ekosadu postupovať. Obsahuje informácie o konkrétnych úlohách, ktoré si Ekosad vytýčil napĺňať. Prienik hodnôt, ktoré zastáva Ekosad s hodnotami, ktoré hľadajú ich potencionálni zákazníci nám pomohol určiť, kto sú potencionálni zákazníci Ekosadu a ako s nimi budeme komunikovať.

Vizuálnu identitu značky Ekosad sme sa zhodli založiť na kombinácií štyroch prvkov: modrotlač z okolia Púchova (biele bodky na modrom podklade), svieži zelený lístok z loga, organicky vyzerajúce písmo (typografia) a farebná paleta (modro-fialová, zvieža zelená, žlto-oranžová, malinovo červená) vychádzajúca z čerstvej produkcie plantáže.

Pri tvorbe webovej stránky sme sa zhodli na tom, že bude musieť komunikovať hodnoty značky. Musí oslovovať správnym tónom a témy pri tvorbe reklamných textov. Fotografie musia tiež súvisieť s očakávaniami budúcich zákazníkov. Vzhľad webovej stránky sme zjednotili s novou vizuálnou identitou značky. Spolu s klientom sme doplnili texty, ktoré poskytujú všetky potrebné informácie o klientovi, jeho produkcií a hodnotách, za ktorými si stojí.

 

Noví návštevníci na webe nájdu potrebné informácie o produkcii plantáže, informácie o klientovi a ich hodnotách, informácie o tom kedy v roku je možné rôzne výrobky zakúpiť, informácie o sprievodných akciách a pod. 

 

Pri návrhu etikiet sme vychádzali najmä z potreby zjednotiť ich vzhľad. Výzvou bolo zosúladiť rôzne tvary fliaš a pohárov. Chceli sme aby produkty bolo možné od seba ľahko odlíšiť. Tu nám výrazne pomohlo to, že sme pred tým zadefinovali prvky vizuálnej identity. 

 

Výrobky Ekosadu však nepozostávajú len z etikiet samotných. Ľevanduľový sirup z produkcie Ekosadu tvorí recyklované viečko schované pod štvorec látky so vzorom modrotlače. Tak ako to vedeli robiť staré mamy. Plná fľaša sirupu má charakteristickú farbu, ktorá tvorí podklad pod etiketou. V dôsledku toho, že časť spotrebiteľov sú tzv. “bezobaloví”, takí ktorí použité obaly a fľaše prinesú na opätovné naplnenie, zvažovali sme aj vzhľad etikety pri prázdnej fľaši a jej viacnásobný životný cyklus.

 • Výsledok spolupráce
  • Stratégia používania značky Ekosad
  • Manuál používania značky Ekosad.
  • Webová stránka www.ekosad.sk
  • Tvorba obsahu pre klienta (copywriting)
  • Profesionálne fotografovanie produktov.
  • Naplnenie webu fotografiami.
  • Stránka Ekosad na Facebooku.
  • Redizajn etikiet všetkých výrobkov Ekosad.
  • Kalendárik, ktorý sa prikladá ku výrobkom.

Zverte re-branding alebo tvorbu novej značky do našich rúk. O všetko sa postaráme.