Rebranding Chirdia

Ako sme pomohli ukázať ľudskú tvár a komunikovali svojrázny charakter kliniky jednodňovej chirurgie. Prípadová štúdia.

Chirdia je neštátne zdravotnícke zariadenie z Trenčína, ktoré sa zameriava na plánované chirurgické výkony jednodňovej chirurgie. Klient nás oslovil so žiadosťou o vylepšenie webovej stránky. Počas prvého rozhovoru sa naše otázky tykali najmä cieľa, ktorý má nová webová stránka plniť. 

Hľadali sme spolu aj odpoveď na otázku, prečo predchádzajúca webová stránka tento cieľ neplnila. Ukázalo sa, že problémy ležia menej v grafickom stvárnení webovej stránky či v staršom systéme (CMS) ale viac v samotnom obsahu. Po odsúhlasení dohodnutého rozpočtu sme opäť stáli pred veľmi zaujímavým projektom.

Cieľ:

Zvýšiť počet nových klientov, ktorí sa zaujímajú o využitie služieb poskytovaných neštátnym zdravotníckym zariadením.

 

Stratégia:

Rebranding + 6-mesačná on-line kampaň

Rebranding

Chirdia je zariadenie, v ktorom sa pacient cíti ako v rodine. Prostredie i personál sú priateľskí, vládne tam rodinná atmosféra. Prostredie kliniky je naozaj jedinečné svojim rázom. Od štátnych zariadení sa výrazne líši tým, že priestory a vybavenie spĺňajú “západné” štandardy. To však nie je niečo čo by ho dostatočne odlišovalo od neštátnej konkurencie.

Prípadová štúdia Chirdia. Člen tímu Lemon Lion nakrúca rozhovor s pacientom.

Copywriting, video materiály a fotografovanie sme robili so zámerom vyzdvihnúť odlišnosti. Zamerali sme sa na iné výhody ako tie, ktoré sú technického charakteru. Klient nerobí výkony, ktoré by nebolo možné nájsť inde, dokonca ich ani nerobí s najnižšou cenou. Značku Chirdia sme sa rozhodli budovať na pozitívnych emóciach a osobitnom šarme klienta.

Prípadová štúdia Chirdia: zábery z nakrúcania

Pre pacienta najviditeľnejší rozdiel nastáva pri kontakte s pacientom. Prístup doktorov a sesterského personálu je úplne jedinečný. Doktori sú odborne vzdelaní, no majú zmysel pre humor a i keď sú perfekcionisti, vedia si vždy nájsť pre pacienta dostatok času. Najmä pre vysvetľovanie. Tejto prístup v iných zdravotných zariadeniach, aj komerčne orientovaných, nie je ani zďaleka štandardom. 

Prípadová štúdia Chirdia: Usmiata sestra sa rozpráva so spokojným pacientom

Nová vizuálna identita

Jednoduchšia farebná paleta

Nová farebná paleta je menej preplnená podobnými farbami. Vychádza zo staršej, z nomádovej grafiky. Primárnou farbou je Lochinvar. Modro-zelená je zdravotníckymi zariadeniami obľúbená. Nesie sa s ňou teda povesť dôvery, vedomostí a lojálnosti. Sekundárna farba je Valencia. Je to farba Valentských pomarančov, a tiež farba spájajúca sa s krvou—tak ako všetky červené farby.

Moderná typografia

S novou vizuálnou identitou prišla aj zmena písma. Z nepraktického Book Antiqua Bold na moderný webfont Montserrat. Písmo, ktoré viac svojimi priamymi líniami pasuje do sveta medicínskych zariadení a nápisov na tabuliach. Moderný webfont nám navyše umožňuje písmo používať konzistentne ako na tlačovinách, tak na webovej stránke.

Obdĺžnikové grafické prvky

Majú svoj pôvod v nomádovej grafike. Podobne ako farebná paleta prešli čistiacim procesom s cieľom znížiť pocit tvarovej nejednotnosti a preplnenosti. Ako referenciu na toto dielo a pre súvis s predchádzajúcou vizuálnou identitou sme sa rozhodli pri grafickou dizajne zachovať vzor zdravotnícky-zelených a tehlovo-oranžových pruhov—najvýraznejší prvok nomádovej ilustrácie.  

Fotografie usmievavého personálu a spokojných pacientov

Výsledný grafický dizajn projektu je značne niminalistický, moderne plochý a čistý. Kvalitné fotografie preto tvoria výraznú časť vizuálnej identity projektu Chirdia. Pri tvorbe fotografií a videí pre klienta sme sa zamerali na zdôraznenie nosnej myšlienky—príjemného, usmievavého personálu v rodinnom prostredí Chirdia.

* Posuvníkom porovnáte nové logo so starým.

Nové logo

Logo kliniky Chirdia prešlo výraznou zmenou, na žiadosť klienta do neho bola zakomponovaná aj miestna dominanta—veža Trenčianskeho hradu. Písmo Book Antiqua Bold nahradil najtmavší rez moderného písma Montserrat. Písmo nám umožnilo jednoduchý vizuálny súvis s  písmom používaným na webovej stránke. Písmená, ktoré tvoria logotyp sme ešte vyšperkovali drobnými zmenami línií.

Webová stránka

Re-branding bol pre klientov najviditeľnejší pri zmene webovej stránky. Našim cieľom bolo, okrem toho už spomenutého, aj zachovanie čo najväčšej súvislosti predtým-a-teraz. Z nomádovej grafiky sme zachovali obdĺžnikové grafické prvky. Stránka nesie nové logo, farby z novej farebnej palety. Najväčší rozdiel je však v kvalite textov a fotografií. Na základe rozsiahlych rozhovorov s personálom Chirdia naši copywriteri vytvorili úplne nový obsah webu. 

 • Leták predstavujúci jednodňovú kliniku

  Všeobecní lekári a ortopédi dostali pre pacientov letáky, z ktorých sa dozvedia o tom v čom je Chirdia iná ako ostatné jednodňové kliniky a štátne zdravotnícke zariadenia.

 • Získavanie spätnej väzby od pacientov

  Pre potreby marketingu sme vytvorili dotazníky pre získavanie spätnej väzby od pacientov. Tieto sú pravidelne zbierané, vyhodnocované a majú vplyv na ďalšiu kampaň.

 • Redizajn vizitiek

  Zjednotením a do nového vizuálneho štýlu kliniky prešli aj vizitky. V budúcnosti budú všetky tlačoviny spĺňať kritéria jednotnej vizuálnej identity kliniky.

 • Facebook stránka Chirdia

  Súčasťou kampane bolo aj vytvorenie stránky pre klienta na Facebooku. Grafika sa pridŕža jednotnej vizuálnej identity.

 • Ukážka Facebookového príspevku

  Súčasťou kampane na Facebooku je aj tvorba zaujímavého obsahu a jeho pravidelné uverejňovanie.

 • Videokanál kliniky na YouTube

  Vytvorili sme nový YouTube kanál, na ktorom budú umiesťňované videospoty predstavujúce personál, kliniku a spokojných pacientov.

Animované logo pre videospoty

Pre potreby videospotov sme pripravili sadu animovaných prvkov. Oddeľujú jednotlivé časti príbehu. Najväčší dôraz sme kládli na plynulú animáciu nového loga. Animácie nevychádzajú zo šablón. Ich tvorba začala skicou, pokračovala formou obrazového scenára a nakoniec bola pripomienkovaná a odsúhlasená klientom.

12

videospotov a ďalšie v príprave

20+

ns. nových textov pre webovú stránku

600%

nárast návštevnosti webu

+1800

fanúšikov na Facebooku

6-mesačná on-line kampaň: Facebook + Google

Prípadová štúdia Chirdia: Porovnanie návštevnosti webovej stránky Chirdia.sk počas prvých 2 mesiacov kampane a obdobie predchádzajúcich 2 mesiacov.

* Návštevnosť webovej stránky prvé dva mesiace kampane (zelená), porovnané s 2 predchádzajúcimi mesiacmi (červená).

Naplánovali sme 6-mesačnú kampaň na sociálnej sieti Facebook. Využíva ju veľká časť potencionálnej klientskej základne Chirdia. Po 21 dňoch od začiatku kampane, v čase písania tohto článku, sme zaznamenali nárast už +1135 fanúšikov. To je výsledok za obdobie kratšie ako 1 mesiac. Pacienti si zvykajú kliniku kontaktovať cez správy, pýtajú sa a personál im odpovedá. Pacienti odovzdávajú skúsenosť so zariadením.

Paralelne s kampaňou na sociálnej sieti Facebook prebieha aj on-line kampaň v Google. Pred kampaňou bola priemerná mesačná návštevnosť webovej stránky 290 ľudí, v čase písania tohto článku je to už 2000+ návštevníkov mesačne. Predstavuje to 600% nárast návštevnosti webu. Okamžitý skok v návštevnosti webovej stránky je vidno aj na priloženom grafe.

 • Výsledok spolupráce
  • Redizajn loga Chirdia
  • Nová webová stránka
  • Nový obsah pre webovú stránku
  • Profesionálne fotografovanie kliniky
  • Virtuálna prehliadka zariadenia
  • Leták distribuovaný lekárom
  • Redizajn vizitiek
  • Grafika pre YouTube kanál
  • 12 video spotov, pre rôzne médiá
  • Grafika pre Facebook stránku
  • 6 mesačná kampaň v Google a na Facebooku
  • Formulár pre zber spätnej väzby od pacientov

Zverte re-branding alebo tvorbu novej značky do našich rúk. O všetko sa postaráme.